Firma Elektro-Automatyka wkonuje pomiary w tym:
 - pomiary elektryczne instalacji elektrycznej
- pomiary ochronne
- pomiary sieci
- pomiary napięcia
- pomiary impedancji pętli zwarcia
- pomiary prądu
- pomiary oświetlenia / natężenia światła
- pomiary maszyn i urządzeń
- pomiary oświetlenia
- pomiary stanowisk pracy
- pomiary skuteczności zerowania
- pomiary rezystancji izolacji
- pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
- pomiar parametrów pętli zwarcia
- pomiar i rejestracja napięcia i prądu przemiennego
- badania wyłączników różnicowoprądowych
-
pomiary eksploatacyjne maszyn budowlanych i urządzeń
- okresowe przeglądy instalacji elektrycznych.

Pamiętajmy należy kontrolować stan instalacji elektrycznej firma posiada odpowiedni sprzęt do diagnostyki pomiarowej oraz dokumentację certyfikującą jakość sprawności urządzeń,  pracujemy na doskonałym sprzęcie.