Wykonujemy: 
 • instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych i w przemyśle,
 • montaż złącz zasilających pod warunki docelowe jak i budowlane obiektów mieszkaniowych,
 • montaż oraz naprawa instalacji odgromowej, uziemienia,
 • wykonujemy rowy kablowe usługi mikrokoparką pod przewody teletechniczne,
 • wykonujemy rowy kablowe koparką łańcuchową głebokośći 60cm szer 10cm,
 • wykonujemy pod uziemienia oraz otoki  koparką łańcuchową gł 60cm szer 10cm,
 • montaż słupów oświetlenia zewnętrznego wraz z oprawami,
 • wykonywanie okablowania oświetleniowego, zasilającego z linji napowietrznej AxSn,
 • montaż różnego typu złącz elektrycznych, pomiarowych i rozdzielnic NN, SN,
 • montaż osprzętu elektroinstalacyjnego gniazd, łączników, innego rodzaju sterowania,
 • instalacje dla elektrycznych urządzeń i sprzętu gospodarstwa domowego,
 • dobór i montaż zabezpieczeń (nadmiarowo-prądowych, różnicowo-prądowych, przeciwprzepięciowych, ograniczników mocy, automatów różnego rodzaju),
 • instalacje sterowania automatyki domowej ( rolety, bramy wjazdowe, garażowe, systemy inteligentne),
 • okablowanie rozdzielni oraz stacji NN/SN w obiektach przemysłowych,
 • montaż/wymiana głowic kablowych np: 6kV, 15kV, 20kV,
 • budowę linii szynoprzewodowej na halach produkcyjnych,
 • wyposarzenie, konserwacja stacji transformatorowych w sprzęt ochronny stacji oraz rozdzielni (hełmy, rękawice, drążki,itp),
 • pomoc w skompletowaniu dokumentacji np (warunki przyłączenia, ZI) do TAURON,
 • okresowe konserwacje stacji SN (czyszczenie przeglądy, pomiary, wpisy do książek stacyjnych),
 • instalacje niskonapięciowe np: 24V oświetleniowe np piwnic blokowisk,
 • instalacje teletechniczne (domofonowe, monitoringu, internetowe), 
 • montaż instalacji oraz sterowania w oświetlenia świąteczne ulic, zadaszeń.

  Kompleksowe instalatorstwo dla domów i mieszkań wykonujemy na gotowo instalację w obiektach mieszkaniowych od przyłącza eneretycznego  do założenia białego osprzętu w tym  (instalacje elektryczną, uziemienia, instalację antenową, alarmową, internetową, domofonową). 

  Bardzo ważne dla inwestora, zleca jednej firmie całosć nie szuka kilka innych z każdej branży.