Wykonujemy: 
 • instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych i w przemyśle,
 • montaż złącz zasilających pod warunki docelowe jak i budowlane obiektów,
 • montaż oraz naprawa instalacji odgromowej,
 • montaż słupów oświetlenia zewnętrzneg wraz z oprawami,
 • wykonywanie okablowania oświetleniowego, zasilającego z linji napowietrznej,
 • montaż różnego typu złącz elektrycznych, pomiarowych i rozdzielnic NN, SN,
 • montaż osprzętu elektroinstalacyjnego gniazd, łączników, innego rodzaju sterowania,
 • instalacje dla elektrycznych urządzeń i sprzętu gospodarstwa domowego,
 • dobór i montaż zabezpieczeń (nadmiarowo-prądowych, różnicowo-prądowych, przeciwprzepięciowych, ograniczników mocy, automatów różnego rodzaju),
 • instalacje sterowania automatyki domowej ( rolety, bramy wjazdowe, garażowe, systemy inteligentne),
 • okablowanie rozdzielni oraz stacji NN/SN w obiektach przemysłowych,
 • montaż/wymiana głowic kablowych np: 20kV,
 • budowę linii szynoprzewodowej,
 • wyposarzenie w sprzęt ochronny stacji oraz rozdzielni (hełmy, rękawice, drążki,itp),
 • pomoc w skompletowaniu dokumentacji np (warunki przyłączenia, różne druki) do ZE TAURON Dystrybucja,
 • okresowe konserwacje stacji SN (czyszczenie przeglądy, pomiary, wpisy do książek stacyjnych),
 • instalacje niskonapięciowe np: 24V oświetleniowe, domofonowe, inne                              
 • oświetlenia dekoracyjne LED  RGB mieszkań, terenów zielonych, 
 • oświetlenia świąteczne ulic, 
Jeśli podjąłeś decyzję o budowie domu lub o zmianie zasilania w swoim mieszkaniu, skorzystaj z naszych wskazówek, pomożemy przejść etapy przyłączania do sieci.
Wniosek o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej  można pobrać kliknij
Wniosek zgłoszenia gotowości instalaji do przyłączenia można pobrać kliknij


Więcej informacji znajdziesz na www.tauron-dystrybucja.pl

Nasze instalacje elektryczne tworzymy w oparciu o najnowsze technologie, a przy ich tworzeniu współpracujemy  stosująć  urządzenia najbardziej renomowanych firm godnych uwagi i polecenia. Pamiętaj o oświadczeniu o stanie technicznym instalacji elektrycznej, przyłączanej do sieci. Oświadczenie powinno być podpisane przez właściciela, zarządcę lub przez osobę, która posiada świadectwo kwalifikacyjne dla stanowisk dozoru „D”.