WITAMY NA STRONIE FIRMY
"Damian Paliński ELEKTRO-AUTOMATYKA

Firma Damian Paliński ELEKTRO-AUTOMATYKA specjalizuje się w elektromontażu oraz wykonawstwie instalacji elektro-energetycznych i teletechnicznych. Głównym obszarem naszej działalno¶ci s± klienci indywidualni, małe, ¶rednie inwestycje wykraczaj±ce poza indywidualne zamówienia. Zlecane prace wykonywane s± terminowo, profesjonalnie oraz zgodnie ze sztuk± budowlan±, jak również w zgodzie z obowi±zuj±cymi przepisami. 
Przy wykonywaniu robót stosuje się nowoczesne, certyfikowane materiały oraz nowatorskie i sprawdzone na rynku europejskim technologie. Dzięki temu jako¶ć naszych usług od lat pozostaje niezmiennie na wysokim poziomie i jest doceniana przez naszych zadowolonych Klientów. 

Zapraszamy do zapoznania się z nasz± szczegółow± ofert±:

Instalacje:

Wykonanie kompleksowych instalacji elektrycznych niskiego oraz ¶redniego napięcia,
Wykonanie oraz naprawa instalacji odgromowej uziemienia budynków,
Wykonanie oraz naprawa instalacji automatyki przemysłowej,
Wykonanie oraz naprawa instalacji monitoringu CCTV,
Wykonanie oraz naprawa instalacji alarmowej,
Wykonanie oraz naprawa instalacji domofonowej oraz wideodomofonowej,
Wykonanie oraz naprawa instalacji automatyki bramowej (posejyjnej),
Wykonanie instalacji antenowej,

Montażę:

Montaż przył±czy energetycznych, zł±cz, rozdzielni elektrycznych,
Montaż napędów oraz sterowania bram do uchylnych, przesuwnych, szlanbanów,
Montaż kompleksowy systemów monitoringu stacjonarnego oraz mobilnego (kamery, rejestratory, dyski, fotopułapki, inne),
Montaż 
kompleksowy systemów alarmowych (czujniki, klawiatury, syreny, powiadowmienie gsm, automatyka domowa, inne),
Montaż kompleksowy systemów domofonowych oraz wideodomofonowych w domach oraz blokach,
Montaż kompleksowy systemów automatyki przemysłowej (przygotowanie rozdzielnic elektrycznych , szafy sterownicze, pulpity sterownicze do maszyn, przyciski, styczniki, sterowniki, falowniki,  przekaĽniki, zabezpieczenia termiczne, czujniki,  inne akcesoria sterowania maszyn i urz±dzeń),
Montaż 
kompleksowy anten satelitarnych oraz naziemnych wraz z ustawieniem (TV-SAT, DVB-T),

Inne usługi:

Usługa wykonania wykopów kablowych mikrokopark± do 1,20m,
Usługa wykonania wykopów kablowych lub pod uziemienia, otoki, szybk± kopark± łańcuchow± do 60cm,
Usługa wykonania pomiarów instalacji elektrycznych,

Współpraca ze klientem indywidualnym, wspólnotami mieszkaniowymi, spółdzielniami mieszkaniowymi deweloperami, spółpracujemy z fachowcami z dziedziny: C.O. , hydraulik , tynkarz , kafelkarz , kompleksowe remonty ogólnobudowlane.

Posiadamy wiele certyfikatów ¶wiadcz±cych o stałym podnoszeniu kwalifikacji oraz umiejętno¶ci.
Firma może pochwalić się również wieloma listami referencji zadowolonia naszych klientów z czynno¶ci jakie wykonali¶my.
Współpracujemy z wybranymi firmami, gwarantuj±cymi nowoczesne rozwi±zania oraz najwyższ± jako¶ć produktów.
Posiadamy zawsze aktualne
¶wiadectwa kwalifikacyjne eksploatacji oraz dozorowe.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy 

DOŁˇCZ DO GRONA NASZYCH ZADOWOLONYCH KLIENTÓW.