WITAMY NA STRONIE FIRMY INSTALATORSKIEJ

"Damian Paliński ELEKTRO-AUTOMATYKA"

Firma ELEKTRO-AUTOMATYKA powstała w 2010 roku i działa nieprzerwanie do dzi¶. 
Od pocz±tku istnienia firma specjalizuje się w elektromontażu oraz wykonawstwie instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Głównym obszarem naszej działalno¶ci s± małe, ¶rednie inwestycje wykraczaj±ce poza indywidualne zamówienia. Stawiamy na fachow± kadrę techniczn± z wieloletnim stażem zdobytym na budowach zarówno w kraju, jak i zagranic±. Nieustannie podnosimy kwalifikacje poprzez liczne szkolenia oraz wdrażanie nowoczesnych technologii. Zlecane prace wykonywane s± terminowo, profesjonalnie oraz zgodnie ze sztuk± budowlan±, jak również w zgodzie z obowi±zuj±cymi przepisami. Przy wykonywaniu robót stosujemy nowoczesne, certyfikowane materiały oraz nowatorskie i sprawdzone na rynku europejskim technologie. Dzięki temu jako¶ć naszych usług od lat pozostaje niezmiennie na wysokim poziomie i jest doceniana przez naszych zadowolonych Klientów.
Firma również proponuje usługi w zakresie systemów automatyki oraz montażu systemów zabezpieczeń.


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy. 

Proponuje usługi w zakresie:
 • Instalacji elektrycznych niskiego oraz ¶redniego napięcia.
 • Montażu oraz napraw instalacji odgromowej.
 • Montażu automatyki przemysłowej oraz bramowej.
 • Naprawy układów sterowania automatyk± bram uchylnych, przesuwnych, garażowych.
 • Modernizacji sterowań jednostek napędowych w tym automatyki bram, szlabanów, itp.
 • Montaż napędów oraz sterowania bram uchylnych, przesuwnych.
 • Naprawy elektroniki.
 • Automatyki przemysłowej w tym: (szafy sterownicze, pulpity sterownicze do maszyn, przyciski, styczniki, sterowniki, falowniki,  przekaĽniki, zabezpieczenia termiczne, czujniki,  inne akcesoria sterowania maszyn i urz±dzeń).
 • Naprawy oraz modernizacji, sterowania pracy maszyn i urz±dzeń przemysłowych.
 • Wykonania instalacji oraz systemów alarmowych w budynkach mieszkalnych, przemysłowych wraz z systemami powiadomienia o zdarzeniach.
 • Wykonania instalacji oraz systemów monitoringu na obiektach mieszkaniowych, przemysłowych oraz rozwi±zania monitoringu mobilnego maj±cy zastosowanie w (autobusach, pojazdach szynowych, dĽwigach, koparko-ładowarkach, samochodach ciężarowych, osobowych, dostawczych, maszynach rolniczych).
 • Wykonania systemów monitoringu bezprzewodowego opartych na technologii radiowych CAMSAT.
 • Zabudowy różnych typów zł±cz energetycznych od zasilaj±cych po pomiarowe oraz kablowe.
 • Pomiarów instalacji elektrycznej.
 • Wykonywania instalacji oraz systemów domofonowych i wideodomofonowych jednowej¶ciowych jak i wielowej¶ciowych dla domów jednorodzinnych, bloków oraz innych miejsc strefy strzeżonej dla wej¶cia
  współpraca ze wspólnotami mieszkaniowymi deweloperami.
 • Wykonania instalacji telewizji TV-SAT, DVB-T (satelitarnej,cyfrowej naziemnej).
 • Ustawiania oraz montażu anten SAT-DVB-T.
 • Montażu instalacji oraz systemów kontroli dostępu (szyfratory, inne czytniki lub terminale systemu kontroli wej¶cia).
 • Montażu systemu kart w układzie wył±czenia pr±du na obiektach (np, pokoje w pensjonatach).
 • Zabudowy o¶wietlenia np LED w lokalach prywatnych oraz zabudowie wielorodzinnej na klatkach schodowych 
  współpraca ze wspólnotami mieszkaniowymi, spółdzielniami mieszkaniowymi deweloperami.
 • Współpracujemy z fachowcami z dziedziny: C.O. , Hydraulik , tynkarz , kafelkarz , k-g ,kompleksowe remonty ogólnobudowlane.
Zapraszamy do zapoznania się z nasz± szczegółow± ofert±.
Elektro-Automatyka posiada wiele certyfikatów ¶wiadcz±cych o stałym podnoszeniu kwalifikacji oraz umiejętno¶ci zdobywaj±c  np:
- Główne Certyfikaty Autoryzowanego Instalatora EATON CERTYFIKAT
- Certyfikat instalatora automatyki Nice Polska (automatyka domowa, bramowa) CERTYFIKAT
- Licencja Nice Polska   LICENCJA

Nasza Firma może pochwalić się również wieloma listami referencji zadowolonia naszych klientów z czynno¶ci jakie wykonali¶my.
Firma w 2016 roku doł±czyła akcji Opolskiej Karty Rodziny i Seniora. Posiadacze specjalnej Opolskiej Karty Rodziny i Seniora , mog± korzystać z ulg promocji, rabatów jakie oferujemy tylko na terenie Gminy Bierawa.

Współpracujemy z wybranymi firmami, gwarantuj±cymi nowoczesne rozwi±zania oraz najwyższ± jako¶ć produktów.
Wszystkie oferowane przez nas produkty posiadaj± atesty, dopuszczenia oraz homologacje wymagane przez Polskie prawo.
Posiadamy zawsze aktualne
¶wiadectwa kwalifikacyjne G1 typu „E” eksploatacji,  „D” dozoru do 110 kV.